2016’ya halkların devrimci direniş ve başkaldırısını kuşanarak girelim

Kendi gerici çıkarları ve tahakkümü doğrultusunda gerici savaşlar, işgaller, katliamlar ve azgın sömürü politikalarıyla dünya gericiliği halklara yaşamı zindan etmeye ve kan kusturmaya devam etmektedir. Yarattığı barbar gerici güçleri (IŞİD vb.) halklara karşı kullanan emperyalist gericilik, insanlığın bütün ileri ve tarihi birikimlerini yağmalamakta ve yok etmektedir. Zihinleri din ve bilumum gericilikle köreltilen barbar zebaniler, ilerici insanlığı hedef alarak tam bir zulüm ve soykırım uygulamaktadır. Öyle ki emperyalist gericiliğin halklara karşı örgütlediği ve beslediği bu barbar zebaniler, Paris Katliamı’nda olduğu gibi, artık kendileri için de tehlike olan bir boyuta gelmiş durumdadır. Yani kendi yarattıkları zulüm ve barbarlık kendilerini tehdit etmekte ve vurmaktadır. Bunun kaçınılmaz olarak bu duruma gelmesi gayet anlaşılır bir durumdur bizler açısından. Çünkü dünyada ve coğrafyamızda tüm kötülükleri, sorunları ve çelişkileri yaratanlar bizzat emperyalist gericilik ve güdümündeki türevleridir. Bu gerçeklik kaçınılmaz olarak baskı, zulüm, savaş, kan ve yıkım yaratmaktan kurtulamaz. Bu gerçeklik aynı zamanda ve doğallığında isyanı ve başkaldırıyı beraberinde doğurmaktadır. Kısacası emperyalist gerici dünyanın barbarlığı ve zulmü devrimci dünyanın tarihsel isyanını ve çıkışını koşullamaktadır.

Emperyalist/kapitalist barbarlığın bir parçası olan faşist TC devleti de genlerinde olan zulüm, katliam, soykırım ve sömürü politikalarıyla halklarımıza kan kusturmaya ve coğrafyamızı bir kan deryasına çevirmeye devam etmektedir. Öyle ki her gün halklarımızın oluk oluk kanı akıtılmaktadır. Varlığını insanlığın bütün ilerici, devrimci kazanımları, birikimlerinin reddi ve yok edilmesi üzerine biçimlendiren faşist devlet, kitlesel katliamlar, türlü türlü zulüm ve saldırganlıklarla halklarımıza savaş açmıştır. Kürdistan ve ezilen Kürt ulusu üzerinde milli zulüm ve barbarlık uygulanmaktadır. Bu barbarlık ve zulüm ancak ve ancak devrimci savaşla geriletilebilinir. Gelişmeler bir kez daha bizlere devrimci savaşı kuşanmamızı ve birleşik militan devrimci bir mücadele hattı örmemizi koşullamaktadır.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılı da sadece emperyalist dünya ve yerli türevlerinin zulüm ve barbarlığı ile geçmedi. Mazlumları, baldırı çıplaklarının mücadelesi ve direnişlerine sahne oldu. Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın hemen hemen bütün parçalarında zulme ve sömürüye karşı halkların meşru direnişi boy vermektedir. Başka bir dünyanın mümkün olduğu bugün daha güçlü bir şekilde haykırılmaktadır. Bu bilinç ve cüretle…

Emperyalist dünya gericiliği ve bilumum türevlerine karşı savaşan, mücadele eden dünya halklarına binlerce kez selam olsun.

Emperyalist gerici dünyaya karşı devrimci dünyanın özgürlük ve kurtuluş kavgasına binlerce kez selam olsun.

Rojava’da, Kobanê’de, Şengal’de ve Ortadoğu’nun birçok alanında dünya gericiliği ve barbarlığa karşı kahramanca bir direniş sergileyen ve dünya halklarına ilham kaynağı olan ezilen Kürt ulusuna binlerce kez selam olsun.

Barbarlığa ve gericiliğe karşı Rojava, Kobanê ve Şengal’de ezilen Kürt ulusu ile birlikte enternasyonal devrimci bir bilinçle mücadele eden ilerici, devrimci ve komünist güçlere binlerce kez selam olsun.

Kuzey Kürdistan da devletin milli zulmü ve barbarlığına karşı tarihsel devrimci bir direnişle cevap olan ezilen Kürt ulusunun fedakâr gençliği ve kadınlarına binlerce kez selam olsun.

Erkek egemen gerici zihniyet ve barbarlığına karşı mücadele eden ve bedel ödeyen kadınlara binlerce kez selam olsun.

“Gençlik gelecek gelecek sosyalizm” bilinci ile mücadele eden gençliğe binlerce kez selam olsun.

Hapishanelerde direnerek ve mücadele ederek devrim, sosyalizm ve komünizm bayrağını yükselten devrim ve komünizm savaşçılarına binlerce kez selam olsun.

Halkların özgürlüğü ve kurtuluşu uğruna dağları mesken eyleyenlere binlerce kez selam olsun.

Tarihsel devrimci hesap sorma bilinci ile halkların devrimci öfkesini ve hesap sorma cüretini ve silahını kuşananlara binlerce kez selam olsun.

Ve enternasyonal proletaryanın bir taburu olarak Türkiye-Kuzey Kürdistan’da komünizmin şanlı bayrağını dalgalandıran Maoist öncüye binlerce kez selam olsun.

 

Önceki İçerikİşgalci “TC” devleti Irak-Güney Kürdistan topraklarından geri çekmelidir
Sonraki İçerikMeşru demokratik siyaset mi burjuva yasalcı siyaset mi?