Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Güncel Politik Durum

Kitlelerin burjuva basın ve medya aracılığıyla kuşatıldığı, gerçeklerin kitlelerden saklandığı ve ters yüz edildiği bu ortamda, sosyalist basının bu burjuva kuşatmayı kırması, devrimci görev...

Ukrayna Üzerinde Süren Emperyalist Savaşın Mahiyeti ve Olası Sonuçları

Emperyalist bloklar arasında yaşanan hegemonya çatışmasının son açık adresi Ukrayna. Ukrayna’nın, Rusya tarafından askeri işgale uğraması ile beraber, emperyalist ve bölgesel gerici güçler arasında...

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Son Politik Gelişmeler, Olasılıklar ve Sürecin Analizi!

“TC” egemenler sisteminde her geçen gün daha büyük çatlaklar oluştukça, sorunlar kat be kat artıyor ve gündemler hızla değişiyor. Öyle ki değişen gündemlere ayak...

Fiili Meşru Mücadele, Birleşik Mücadele Güçlerinin Devrimci İradesiyle Gelişecek

Koşullara uygun politika üretmek koşulların değişimi için belirleyicidir. Stratejiye bağlı kalmak şartıyla politik arenadaki gelişmelere göre konumlanmak devrimci siyasetin vazgeçilmezidir. Devrim ve karşı devrim...

Rüzgar Eken İktidar Bu Kez Fırtına Biçecek

Mevcut iktidarın objektif doğru tarifini yapmak yaşanan süreci anlamak ve açıklamak açısından ihtiyaçtır. Sınıf niteliği bakımından diğer gerici sınıf iktidarlarıyla aynı sınıf niteliğinde de...

Emperyalistlerin Bölgesel Paylaşım Savaşları, Dünyamızı Kan Gölüne Çevirmeye Devam Ediyor

Feodal toplumun genel anlamıyla tasfiyesiyle birlikte, yeni üretim ilişkileri, üretim güçleri ve üretim tarzı üzerinde şekillenen kapitalist toplum ve kapitalist toplumun serbest rekabetçi dönemi...

Altı Gerici Partiden Bir Demokratik Blok Çıkmaz!

Proletarya ve geniş halk kitlelerinin çelişki ve sorunları kendi sınıf mücadeleleri ve devrimleriyle çözülebilir. Ne sınıf çelişkileri ve ne de politik mücadele burjuvaziye havale...

Afganistan, Taliban ve Komünistlerin Görevleri Üzerine: Gericiler Arasında Tercih Yapmak Mı,...

Başlık ettiğimiz soruya tek sözle yanıtımız; gericiliklerden hiçbiri diğerine tercih edilmez! Ne emperyalist gericilik ne Taliban gericiliği ne de başka bir gericilik! Gericiliğin her...

Teknolojideki Tuzaklar ve İhbarcılığın Yeni Biçimi

Kontrolü elinde tutan dünyasal erk sahibi egemen güçler dışında (görece dışında), toplumların tüm kesimleri ve bu kesimlerden bütün kişilerin hiçbir özelinin ya da mahrumiyet...

Gündeme Oturan Baskın veya Erken Seçim Karşısında Devrimci Tutum

Neo- liberal sistemin esasta çökmesiyle birlikte, yaşanılan kargaşa ortamında hakim sınıflar iktidarlarını devam ettirebilmek için yeniden yapılanmanın yollarını ararken, ezilen ve sömürülen halklar da...