Birliğin Kapısına Vurulan Kilit Bilime Değil Önyargıya İşarettir- 2

Yeni Demokrasi’nin birlik konusunda yaptığı tüm izahatlara rağmen kafasının karışık olduğu ve net bir birlik anlayışının olmadığını görmekte, böyle düşünmekteyiz. Neden ve nasıl olduğunun...

Ekim Devrimi 105 Yaşında

19. yüzyılın sonları kapitalizmin, emperyalizme doğru evrildiği yıllardı. Yaşamları cehenneme çevrilen işçi ve emekçilerle uluslar hapishanesi diye tarif edilen Rusya’da sosyal kaynaşma da başka...

Birliğin Kapısına Vurulan Kilit Bilime Değil Önyargıya İşarettir- 1

Yeni Demokrasi gazetesinin “Bizim bu anlayışla aramıza net çizgi çekmiş olduğumuz …” sözüne ihtiyaç duymasına ve “bölücü-bozguncu” suçlamasında bulunmasına karşın birlik sorunu üzerine tartışma...

Ekonomik Krizin Tetiklediği Sınıf Hareketleri ve Devrimci Görev ve Sorumluluğun Konjonktürel

Türkiye ve Kuzey Kürdistan illerinde uzun süredir, daha önce olmadığı kadar işçi sınıfı eylemlerine tanıklık etmekteyiz. Görülen o ki, bu eylemler, ekonomik krizin derinliğini...

Güncel Politik Gelişmeler, Burjuva Klikler Arasında Yaşanan Dalaş ve Devrimci Tutum!

Seçim ve savaş denkleminde yol alan politik süreç, burjuva klikler arasındaki çatışmaları biçimlendirdiği gibi, devrimci-demokrat-sosyalist güçlerin de bu minvalde siyasal süreci örgütlemede dinamik rol...

Mafya, Çete ve Cemaatler İlişkisinde “TC” Devleti Hakim Sermayesinin Kimlik Tarifi!

MESS ve Sabancı Holding yöneticiliğinden, Başbakanlık Müsteşarlığına, “TC” egemenler sistemi tarafından atanan Turgut Özal’ın eliyle dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e “hizmete mahsus” talimatı ile sunulan...

Komutanlaşma-Öncüleşme

Bizim için savaş, karşı tarafa irademizi kabul ettirmeye zorladığımız, ezen egemen sınıfı ve onun sistemini yıkmak için kullandığımız stratejik bir araçtır. En bilindik tanımıyla...

Militan Devrimcilik-Devrimci Yaşam

Militan devrimcilik-devrimci yaşam konusunu ele alırken, devrimci-örgütlü bireylerin ‘nasıl yaşamalı’konusu ile başlamak gerekir. Çünkü tek tek devrimcilerin yaşamı militan devrimciliğin ilk adımı vebelirleyicisidir. Kendisine...

“Özgürleşmiş Düşünceye Pranga, Çelikleşmiş İradeye Kurşun İşlemez”

Komünist Önder Cüneyt Kahraman (Savaş) yoldaşın önderliği ve yol göstericiliği bugünde kararlı adımlar atmamızda, tıkanıklıkları zorlamamızda bize öğretmenlik yapıyor. Kamile Öztürk 2.Askeri konferansımız da...

Doğru ile Yanlışın Harmanından Doğru Birlik Anlayışı Çıkmaz!

Yeni Demokrasi gazetesinde, “Dağıtıcı ve Bölücü Pratiklerin Birlik Anlayışı Oportünisttir” başlığıyla yayınlanan yazı, özellikle birlik meselesini konu edinmesi bakımından ve dağınıklıkla biçimlenen karmaşık muhtevası...