Katledilişinin 49. Yılında Komünist Önder Kaypakkaya Yolumuzu Aydınlatan Bir Meşaledir!

49 yıl önce 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a bağlayan o karanlık gecede, faşizmin cellatları yine görev başındaydı. “TC” egemenler sisteminin, katliamlarla tescilli eli kanlı cellatları,...

1 Mayıs’ı Karşılarken; Hafızamız Tarihselliğini, Tutumumuz İçeriğini Yaşatır

Dünyanın tüm ezilen ve sömürülenleri için tarihsel anlamı ve önemi büyük, işçi sınıfının; “Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” olan yeni bir, 1 Mayıs’ı karşılayacağız. Nerdeyse...

50. Yılında 72 Nisan Komünist Çizgisi, Politik İktidar Mücadelemizde Güzergahımızdır!

Maoist Komünist Parti’nin, ideolojik, politik, örgütsel bütünü ve organik devamı olduğu TKP(ML), komünist önder Kaypakkaya tarafından 24 Nisan 1972’ de kuruldu. Komünist niteliği ile...

Proletaryanın Siyasal İktidar Mücadelesine Doğru Önderlik, MLM Kitle Çizgisi ile Direk...

Proletarya ve ezilen halk sınıf ve katmanlarının politik iktidar mücadelesinde kuramsal eylem kılavuzu olan Marksist-Leninist-Maoist devrim teorisinin temel ilkelerinden biri, devrimin “kitlelerin eseri” olduğu...

“Çizgi Hassasiyetinin Manipüle Edilmesi ve Çizgi Çığırtkanlığının Partiye Saldırı Salvolarına” Karşı...

Sınıf mücadelesinin iddialı bir aktörüyüz ve bu zeminde, yani sınıf mücadelesi kapsamında konuşup tartışıyoruz. Bireysel bir kavgamız yoktur, olamaz! Sınıf niteliği taşıyan bir kavgamız...

Devrim ile Karşı Devrim Arasındaki Mücadelede Rüzgar Devrimin Lehinedir!

Emperyalist-kapitalist sistemin ürettiği ve dünya çapında iç içe geçmiş olarak yaşanan çelişmeler, devrim olanaklarını da en geniş yelpazede hazırlamakta; ülkelerle ifade edilen dünyanın her...

Çizgi Hassasiyetinin Manipüle Edilmesi ve Çizgi Çığırtkanlığının Partiye Saldırı Salvoları…

Parti içi eğilim ile parti dışı eğilim, dolayısıyla devrimci olan ile devrimci olmayan eğilim her zaman bir çizgi üzerinde tanımlanır ve ayrışmasını da çizgi...

İdare-i Maslahatçılık mı, Örgütsel Devrimci Atılım mı?

Reel sosyalizmin yıkılışının hemen ardından dünya sathında kapitalizm daha cüretli atağa geçerek ideolojik ve siyasal hegemonyasını pekiştirdi. Kültürel, ekonomik, siyasal, felsefi ve ideolojik mecralarda...

Kuruluşundan Beri Çoklu Soykırımlara Önderlik Etmiş Bir Partinin Muhataplarıyla Helalleşmesi Mümkün...

Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan AKP iktidarının toplumu artık yönetemez duruma gelmesiyle, uzun yıllardan beridir egemen sınıf içinde sürmekte olan bölünme ve çatışma...

Burjuva Seçimler ve Seçimlerde Devrimci Taktik

Komprador tekelci sınıf iktidarları adeta bir tahterevallidir. Tahterevallinin bir ucuna bir klik ve eksenindeki blok, öteki ucuna diğer klik ve eksenindeki blok oturur. Bir...