Akbelen’den Cudi’ye Talan ve Yangınların İçinde Ekolojik Mücadele Mevziini İnşa Etmek!

 Neoliberal dünya düzeni kâr odaklı olup yağmaya ve sömürüye dayalı işleyiş mekanizmasının gereği olarak yıkıcı ve tahripkârdır. İnsan sömürüsüyle sınırlı olmayıp, doğanın bütün bileşenlerini...

“TC” Egemenler Sisteminin Sermayeye Yeni Rant Alanı Yaratan İktisadi Politikaları Üzerine!

“Medeniyet” paradigmasında ilerleyen, bunca “dış güçlerin oyunlarına” karşın, uluslararasında güçlü ekonomik hamlelerle “ileri ekonomik model” olarak lanse edilen “TC” ekonomisi, yapısal kriz sarmalında, S.O.S....

Burjuva Siyasal Sürecin Genel Bir Özeti ve Toplumsal İtirazların Dinamizmi Üzerine!

Günümüz koşullarında, esas itibarıyla uluslararası tekelleşme düzeyi ile emperyalist sermaye, sürmekte olan emperyalist hegemonya çatışmaları ekseninde, dünyadaki siyasal güç dengelerini, bölgesel otorite ve yönetim...

Halkın Günlüğü 32. sayısı çıktı

Halkın Günlüğü 32’inci sayısı “Toplumsal Umutsuzluğu Geliştirmeye Çalışan Zulüm Bezirganlarına Karşı Direnişler Umut Vaat Ediyor! manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal...

Gerillanın Zaman Kazanma Direnişi

Yeni bir baharın ilk günleriydi. Kar henüz bütünüyle doğayı terk etmemişti. Söz konusu Munzurlar olunca, bu yükseklikteki karların erimesi çok daha uzun bir zaman...

Duvardaki Afiş

Belki basit dille anlatmak gerektir, en azından denemek gerekir. Edebi sözcüklerin çekiciliği dayanılmazdır. Abartı değil; hayalin ufkunu açarak derinlere sürükler, renk katar, ruh verir… Usturuplu...

MKP: Ölümsüzlüklerinin 6. Yılında Kızıl Kalkışmanın Ölümsüz Bayrak Taşıyıcıları Şahin, Mercan...

Maoist Komünist Parti (MKP) Merkez Komite-Siyasi Büro, 1 Ağustos 2017’de Dersim’de ölümsüzleşen Yılmaz Kes (Şahin), Mahir Özgül (Doktor), Sevda Serinyel (Mercan) için açıklama yayımladı. Açıklamanın...

“Kim Daha Kötü Kaypakkaya’cı?”

Bir önceki sayımızda, Kaypakkaya geleneği içinde bir sorun olarak gördüğümüz “Kaypakkaya’cılık yarışı” biçiminde görülen hatalı yaklaşım ya da anlayışı düzeltme gereğiyle eleştirerek, “Kim Daha...

Kim Daha İyi “Kaypakkaya’cı?”

Proleter devrimci siyasetin temel uğraşı ya da ana konusu, asgari olarak siyasi iktidar perspektifine bağlı yürütülen sınıf mücadelesinin geliştirilip zafere taşınması görevinde, somutluk kazanır....

 Devrimci Savaş Israrı ve Politik İktidar Yürüyüşü Çizgisidir 17’ler!

Proletaryanın politik iktidar mücadelesi ile tayin edilen devrimci siyaset, proletaryanın sınıf bilincinde derinleşmeyi, ideolojik netliği, karşı devrimi alt edecek devrimci savaşta büyük fedakarlıkları, ağır...