Sorunsuz Hiçbir kolektif ve Birlik Yoktur

Politik bir birlikte sorun ararken, genel prensip olarak sorun arayan ögenin kendisinden başlayarak bu arayışı sürdürmesi bilimsel olan diyalektik yöntemdir. En yakından başlayarak en...

Zıtların Birliği ve Birliğin Bilimsel Temeli

Zıtlar birlik halinde midir? Kesinlikle evet! Zıtların birlik hali maddenin temelidir. Bu birlik olmasaydı cisim, cisim içindeki çatışma, değişim ve gelişim de olmazdı. Zıtların...

Her Sorunun Çözümü Bilimsel Diyalektik Yöntemden Geçer

Bilimde yanılgı payı daima vardır. Bitmiş ve tamamlanmış hiçbir şey yoktur. Her teoride, sentez ve analizde, her plan ve stratejide, her siyaset ve taktikte...

Mayıs Ayında Özel Olarak Andığımız Şehitlerimiz ve Geldikleri Tarihsel Miras Damar!

Coğrafyamız,bu devrimci tarihi kuşanarak geri kalmadı devrimci çalkantıdan. 71 devrimci çıkışına tırmanan coğrafyamız 68 gençlik hareketi, BPKD’nin etkilerini doğrudan taşıdı. Elbette,Osmanlı dönemi Ermeni sosyalistlerinin...

Hortlatılan ırkçı-milliyetçi tekçilik ve devrimci fırsatlara gebe süreç!

Mesele devrim ile karşı-devrim arasında ise, tüm tercih tereddütsüz olarak devrim lehinedir.  Mesele dost güçlerle bizler arasında ise, ideolojik mücadele zemininde ilkeli proleter siyasettin...

Siyasi iktidar hedefli devrimci çalışma kurumsal bütünlük ve somut planlarla başarıya...

Bir taraftan devrimci pratiği geliştirip devrimci eyleme başvururken, diğer taraftan planlı çalışmalarla gerçekçi görevler yürütüp kurumsal yapımızı güçlendirmeye ağırlık vermeliyiz. Görüldü ki, tarihsel fırsatlar...

Sorun olan rutin devrimcilik, çözüm olan bilinçli devrimciliğin dinamize edilmesidir

Kitleler çeşitli biçimlerde mücadele ve harekette bir dinamizm sergilemekte, Kürt ulusu kıyıma maruz kalmasına karşın muazzam bir direniş sergilemekte, faşist iktidar bir taraftan azgın...

Cevabımız militan devrimci atılım!

AKP-Erdoğan iktidarı nezdinde ceberut devletin örgütlü şiddeti dozunu artırarak devreye girmekte, buna paralel sivil uzantılar da halk kitlelerini kuşatmaktadır. Bu karşı-devrimci hamleye karşı devrimci...

Değiştirme eylemi olarak devrim bilinci!

Devrimin kendisi değiştirme eylemi olduğuna göre, devrimci ve devrimcilik kaçınılmaz olarak değişimi tanır ve değiştirme esasına göre biçimlenir. Duygularla yoğrulmuş nostaljik devrimcilik ise, mantalitesine...

Dil ve düşünce denkleminde güncel bir yaklaşım sorunsalı

Düşünce dile vurur ya da dile yansıyan düşüncedir. Düşünce net ve belirgin değilse dil de belirsiz ve net değildir. Kısacası, kavram ve tanımlamalar çerçevesinde...