Her Sosyal Bunalım Devrime; Sosyal Demokrasi Karşı Devrime Çalışır!

Hayatın akışı içinde en sık sorulan soruların başında, “Türkiye nereye gidiyor” sorusudur. Sorunun yanlış mı doğru mu sorulduğu da başlı başına bir sorundur. Zira...

Mart-Nisan-Mayıs Devrimci Tarihin Dinamik Kılavuzudur; Onu Kuşanalım…

Sınıf orijinine dayanan devrim ile karşı-devrim arasındaki antagonist çelişki, aynı zamanda ikisi arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin niteliğini tarif eder. Bağrında hem çelişki hem...

Daha Fazla Birlik, Daha Güçlü Mücadele, Daha Fazla Kazanım ve Devrim...

Gündemdeki devrimin niteliğine uygun saptanan temel çelişkinin çözümünü üstlenen stratejik devrimci yönelime bağlı genel siyasi çizgi, bilimsel sosyalizm teori-pratiği zemininde evrensel ilkeler ve bunlardan...

Devrimci Siyasetin Gücü ve Kazanma Siyaseti

Siyaset, sınıflara karşı kayıtsız değil, bizzat sınıfların siyasi yansıması olarak bilinçli bir sınıf eylemi ve evrensel etkinliğidir. Siyasetin evrenselliği, sınıflarla olan münasebetinden ya da...

Sorunsuz Hiçbir kolektif ve Birlik Yoktur

Politik bir birlikte sorun ararken, genel prensip olarak sorun arayan ögenin kendisinden başlayarak bu arayışı sürdürmesi bilimsel olan diyalektik yöntemdir. En yakından başlayarak en...

Zıtların Birliği ve Birliğin Bilimsel Temeli

Zıtlar birlik halinde midir? Kesinlikle evet! Zıtların birlik hali maddenin temelidir. Bu birlik olmasaydı cisim, cisim içindeki çatışma, değişim ve gelişim de olmazdı. Zıtların...

Her Sorunun Çözümü Bilimsel Diyalektik Yöntemden Geçer

Bilimde yanılgı payı daima vardır. Bitmiş ve tamamlanmış hiçbir şey yoktur. Her teoride, sentez ve analizde, her plan ve stratejide, her siyaset ve taktikte...

Mayıs Ayında Özel Olarak Andığımız Şehitlerimiz ve Geldikleri Tarihsel Miras Damar!

Coğrafyamız,bu devrimci tarihi kuşanarak geri kalmadı devrimci çalkantıdan. 71 devrimci çıkışına tırmanan coğrafyamız 68 gençlik hareketi, BPKD’nin etkilerini doğrudan taşıdı. Elbette,Osmanlı dönemi Ermeni sosyalistlerinin...

Hortlatılan ırkçı-milliyetçi tekçilik ve devrimci fırsatlara gebe süreç!

Mesele devrim ile karşı-devrim arasında ise, tüm tercih tereddütsüz olarak devrim lehinedir.  Mesele dost güçlerle bizler arasında ise, ideolojik mücadele zemininde ilkeli proleter siyasettin...

Siyasi iktidar hedefli devrimci çalışma kurumsal bütünlük ve somut planlarla başarıya...

Bir taraftan devrimci pratiği geliştirip devrimci eyleme başvururken, diğer taraftan planlı çalışmalarla gerçekçi görevler yürütüp kurumsal yapımızı güçlendirmeye ağırlık vermeliyiz. Görüldü ki, tarihsel fırsatlar...