Devrimci yenilenme çizgisinin mimarları: Üç’ler!

Komünist önder Yılmaz Kes(Şahin),  proleter öncünün yeni ideolojik ve siyasal çizgisinin mimarlarından biri olarak Sosyalist Halk Savaşının merkezi komutasında konumlanarak devrimci savaşı ilmik ilmik büyüterek düşmanın bir numaralı hedefi olan önder yoldaşlarımızdan biridir. Kabına sığmayan bir coşkun sel misali hem teorik ve hem de askeri olarak sürekli kendini ilerleten ve devrimci yenilenme çizgisini yaşamında billurlaştıran ender yoldaşlarımızdan biridir Şahin yoldaş

HABER MERKEZİ(05.08.2017)-Enternasyonal proletaryanın Türkiye-Kuzey Kürdistan taburu olan Maoist Komünist Partisi 3 değerli kadro ve savaşçısını daha güneşe uğurladı. Şanlı 45 yıllık mücadele tarihinde yüzlerce önder kadro ve savaşçısını sınıf mücadelesinin engin denizinde sonsuzluğa uğurlayan proleter öncü ağır bedeller ve yaratılan yoğun devrimci emek ve birikimlerle mücadelesini bugünlere taşımıştır.

Dünya ölçeğinde ve ülkemiz sınıf hareketi üzerinde de ciddi etkileri olan post marksist ideolojik hegomonyanın hüküm sürdüğü ve bütün devrimci/komünist ve toplumsal dinamikleri etkileyerek belli düzeylerde ideolojik savrulmalara sürüklediği bir siyasal konjöktürde, MLM bilimini kendine klavuz edinerek dağ başlarında enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını dalgalandıran ve Kaypakkayaların, Süleyman Cihanların, Kazım Çeliklerin, Cüneyt kahramanların, Baba Erdoğanların, Komutan Metelerin, Meral Yakarların, Kamile Öztürklerin,  Barabaraların, Berna Ünsalların ve 17’lerin komünist  cüretini kuşanarak faşist diktatörlüğe ve bir bütün olarak burjuva gericiliği ve zihniyetine karşı açıktan meydan okuyarak devrimcileşmeyi ve devrimci yenilenmeyi kendilerinde billurlaştırarak ve burjuva gerici düzenin bütün olanaklarını ret ederek tereddütsüzce kavgaya atıldılar üçler.

Sınıf savaşımının en zor ve ağır koşullarında ilmik ilmik dağ başlarında umudu büyüterek düşmanın bir numaralı hedefi oldular bir kez daha. Burjuvazinin her bittiğini hayal ettiği ve zafer naraları attığı yerde onlar bir anka kuşu misali kendi küllerinden yeniden doğarak ve ayağa dikilerek düşmanın stratejik korkulu rüyası oldular.

Komünist önder Yılmaz Kes(Şahin),  proleter öncünün yeni ideolojik ve siyasal çizgisinin mimarlarından biri olarak Sosyalist Halk Savaşının merkezi komutasında konumlanarak devrimci savaşı ilmik ilmik büyüterek düşmanın bir numaralı hedefi olan önder yoldaşlarımızdan biridir. Kabına sığmayan bir coşkun sel misali hem teorik ve hem de askeri olarak sürekli kendini ilerleten ve devrimci yenilenme çizgisini yaşamında billurlaştıran ender yoldaşlarımızdan biridir Şahin yoldaş.

Sosyalist Halk Savaşının komutanlarından biri olan Mahir Özgül(Doktor) yoldaş uzun yılları bulan( yaklaşık 15 yıl) gerilla faliyeti ile öne çıkan tecrübeli yoldaşlarımızdan biridir. 2000 sonrası sürecin bütün ağır koşullarını ve sancılarını yaşayan Doktor yoldaş, devrimci cüret ve kararlığı kuşanarak 17’ler ağır darbesi ve 24’ler sürecinin ağır tahribatını aşarak gerilla savaşında yeniden ayağa dikilmenin mimarı olan yoldaşlarımızdan biridir.

Sosyalist Halk Savaşının kadın komutanlarından olan Sevda Serinyel(Mercan) yoldaş, proleter öncünün yaşamış olduğu 2012 ağır sürecini ve dayatılan tasfiyeciliğe devrimci cüretle meydan okuyarak yüzünü dağlara dönen yoldaşlarımızdan biridir. Kısa bir zaman dilimi içinde hem teorik ve hem de pratik olarak sıçrama yaparak ilerleyen ve komünist kadın kimliğini kendinde billurlaştıran kadın komutanlarımızdan biridir Mercan yoldaş.

Önceki İçerikKomünizm savaşçıları için Avrupa’da anma etkinlikleri düzenlenecek!
Sonraki İçerikOHAL “hukuku” faşist diktatörlüğün sınıfsal karakteridir!