DHF’den “Asimilasyona Karşı Alevi Mitingine” çağrı

Demokratik Haklar Federasyonu, 3 Kasım günü Kadıköy’de yapılacak miting için “Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!” başlığını taşıyan bir açıklama yayınlayarak “Asimilasyona Karşı Alevi Mitingine” bütün üye ve taraftarlarından katılım çağrısı yaptı. Bu açıklamayı öneminden dolayı yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ (02.11.2013)- Demokratik Haklar Federasyonu, 3 Kasım günü Kadıköy’de yapılacak “Asimilasyona Karşı Alevi Mitingine” bütün üye ve taraftarlarından katılım çağrısı yaparak “Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz!” başlığını taşıyan bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı öneminden dolayı okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz

Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), üzerinde yükseldiği mücadele tarihi süresince olduğu gibi günümüzde de işçilerin, köylülerin, emekçilerin ve çeşitli milliyet ve inançlardan halklarımızın haklı, meşru, demokratik taleplerini sahipleniyor, mücadelesini sürdürüyor.

Anadolu toprakları yüzyıllardır Alevilere uygulanan çeşitli baskı ve katliam politikalarına tanık oluyor. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen ülkemiz hala Osmanlı’dan devralınan “ötekileştirme ve yok sayma” zihniyetiyle yönetiliyor. Özellikle kapitalizmin ve emperyalizmin dünya sahnesine çıktığı günden bu yana, farklı inançlar, uluslar ve milliyetler arasındaki ayrımlar giderek derinleştiriliyor ve çoğunlukla da kanlı çatışmalara, katliamlara ve asimilasyon politikalarına sürükleniyor. Ülkemiz de böylesi sahnelere sıklıkla tanık oldu ve olmaya devam ediyor!

Sorunlarımızı çözecek yegâne güç: Çeşitli inanç, ulus ve milliyetlere mensup emekçi halklarımızın yükselteceği bağımsızlık ve yeni demokrasi mücadelesidir!

Ülkemiz siyasi iktidarı, Alevilerin yaşadığı sorunları çözemez!

Alevilerin yaşadığı sorunları devam ettiren yine bizatihi düzenin kendisidir. Ağalar ve patronlar sultasının uşaklık ettiği emperyalist sömürü düzenidir!

Sorunları yaratanlar, “Açılım” yalanlarıyla şimdi karşımıza geçerek, “cami-cemevi” projeleriyle Alevilerle diğer azınlıklardan etnik kimliklere, baskı ve asimilasyon politikalarını dayatmaya devam ediyorlar.

Sorunların kaynağı olan emperyalizm uşağı  burjuva-feodal gericilik, ülkemiz topraklarından silinmediği müddetçe ne Alevilerin ne de diğer ezilen kesimlerin sorunları çözülemez!

DHF olarak bütün ilerici-demokratik-devrimci güçleri ve duyarlı kamuoyunu, büyük bir aldatmacadan ibaret olan ve Alevilere yönelik kapsamlı yeni saldırıları içeren “Alevi Açılımı”nın gerçek yüzünü teşhir etmek, bir kez daha demokratik hak taleplerini haykırmak ve Yeni Demokrasi mücadelesini yükseltmek için 3 Kasım günü DHF saflarında Kadıköy’e çağırıyoruz…

Tarih: 3 Kasım 2013

Saat:   11.00

Yer:     Söğütlüçeşme / Kadıköy”

 

Önceki İçerikİzmir’de Gezi direnişçilerine jandarma saldırısı (Yenilendi)
Sonraki İçerikOvacık halkı siyanürle altın aramaya karşı eylemdeydi