Erdal Ataş Kaypakkaya geleneğiyle buluştu

DHF Seçim Koordinasyonu bugün Okmeydanı’nda dünden bugüne Kaypakkaya geleneği içerisinde mücadeleye katılarak emek veren kesimleri dahil ettiği bir toplantı organize ederek yaklaşan genel seçimlere yönelik fikirlerini, eleştirilerini ve önerilerini dinledi, DHF’nin seçim politikasını anlattı

İSTANBUL (18.04.2015)- Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) Seçim Koordinasyonu bugün Okmeydanı’nda Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi(YÇKM)’nde dünden bugüne Kaypakkaya geleneği içerisinde mücadeleye katılarak emek veren kesimleri dahil ettiği bir toplantı organize ederek yaklaşan genel seçimlere yönelik fikirlerini, eleştirilerini ve önerilerini dinledi. Bugün saat 17.30’da YÇKM’de başlayan toplantıda ilk olarak söz alan DHF temsilcisi DHF’nin seçim çalışmalarına dair kısa bir bilgilendirmede bulunarak DHF’nin seçim çalışmalarını oluşturduğu seçim koordinasyonu üzerinden organize edeceğini açıkladı. Ardından HDP İstanbul 1. Bölge 3. Sıradan milletvekili adayı olan DHF’li Erdal Ataş söz alarak DHF’nin dünden bugün seçim sürecine nasıl yaklaştığı, HDP’yle hangi zeminde ve nasıl bir ittifak anlayışıyla hareket ettiği ve dünyada ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gericilerin nasıl örgütlendikleri ve halklara hangi zeminde saldırdıklarına ve bunun karşısında ezilen ve sömürülen sınıfların ve kesimlerin nasıl konumlandıklarına dair genel bir sunum yaparak DHF’nin güncel siyasal durumu nasıl analiz ettiğini açıkladı.

Gelenek DHF’nin seçim politikasını destekledi

Ataş’ın ardından toplantıya katılanlar sırayla söz alarak görüş, öneri ve eleştirilerini sundular. Toplantıya katılanların tamamı HDP’yle seçim ittifakına olumlu bakarken büyük bir çoğunluk da bizzat seçim çalışmalarında DHF’nin programı çerçevesinde yer alarak görev almak istediğini beyan etti. Genel olarak DHF’nin HDP’yle almış olduğu seçim ittifakı kararının radikal olduğunu ancak bu radikalliğin olumlu bir yerde durduğunu ifade eden katılımcılar ülkede dozajını giderek arttıran gerici iktidara karşı HDP’nin barajı aşmasının önemli bir yerde durduğuna değindi. Katılımcılar DHF’nin neden daha güçlü olduğu Dersim’den aday göstermediği noktasında eleştiri sunarken aynı zamanda kendilerinin seçim ittifakı görüşmelerinin başladığı süreçlerde de böyle bir toplantının organize edilip fikirlerini sunmaları noktasında dahil edilmeleri gerektiği yönünde eleştirilerini sundu. Ancak halihazırda ittifak sürecinin geride kaldığını dolayısıyla artık bu saatten sonra DHF’nin seçim sürecini nasıl öreceğine dair somut planlamaların yapılıp tartışmaların yürütülerek pratiğe geçilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda Alevi dernekleri gibi derneklerde aktif olan kesimler de söz alarak DHF’nin ve DHF adayının Aleviler gibi toplumda yok sayılan önemli bir kesimin taleplerini dillendirme ve onlarla biraya gelmesinin önemine değinerek HDP’nin Alevilerle ortaklaşmasının öneminin altını çizdi.

HDP’yle ittifak liberal bir kaynaşma değil devrimci bir ittifak olmalı

Öte yandan toplantıda HDP’yle girilen ittifakın politik muhtevasına ilişkin de görüş beyan edildi.  HDP’yle girilen ittifakın liberal bir kaynaşma şeklinde değil devrimci bir ittifak olması gerektiği noktasında görüş beyan edilirken HDP’nin sosyalizm ve en nihayetinde komünizme ulaşmak amacıyla mücadele yürüten örgütlenmeleri ‘gereksiz’ kılacak bir tarzda ele alınmaması gerektiği belirtildi.  HDP ve HDP içerisinde en etkin politik güç olarak var olan ulusal hareketin radikal demokrasi söylemiyle yaslandığı post-marksist anlayışın yanlışlığına değinen katılımcılar DHF’nin bu noktada HDP’yle nasıl bir ilişkilenme içerisinde olacağını önemsemesi gerektiğini vurguladı.

HDP’yle ideolojik mücadeleyi sürdürüyoruz

Son olarak söz alan DHF’li milletvekili adayı Ataş soruları ve eleştirileri yanıtladı. Ataş Dersim’in Kaypakkaya geleneğinin güçlü bir toplumsal zemin taşıdığı bir yer olarak öne çıktığını kaydederek Dersim’in dünden bugüne devrimcilerin emeğiyle ileri bir yere taşındığını ve bu ileriliğin diğer bölgeler ve kesimlerle birleştirildiği oranda daha da ileriye gitmesi gerektiğini kaydetti. HDP’yle yürütülen ittifak tartışmalarında Dersim noktasında bir ortaklaşmaya varılamadığını bu sebeple de Dersim’i bir ittifak kıstası yapmayan DHF’nin yine kurumsal anlamda güçlü bir zemine sahip olduğu İstanbul’dan aday gösterdiğini kaydeden Ataş DHF’nin seçim çalışmalarını yalnızca bir bölge endeksli değil ülke bazında ele alacağını vurguladı. HDP’nin politik muhtevasına yönelik eleştiri ve önerileri de değerlendiren Ataş DHF’nin Alevilerin, LGBTİ’lerin vb hakları gibi azami siyasi programa denk düşen konularda HDP’yle ortaklaştığını ancak dünyadaki genel siyasal durum, barış süreci, Kürt ulusal meselesinin siyasi çözümü ve Marksizm’e yaklaşım gibi konularda HDP’le aynı düşünmediğini ve bu sebeple de HDP’yle bu konularda ideolojik mücadeleyi sürdürdüğünü açıkladı. Ataş ancak seçim sürecinde bu konular üzerinden değil esas olarak gericiliğin geriletilmesi gibi konularda güncel siyasal program düzleminde hareket edildiğini açıkladı.

Toplantı sonunda DHF Seçim Koordinasyonu adına yapılan konuşmada önümüzdeki hafta koordinasyon tarafından benzer bir toplantının organize edileceği, sürece dahil olarak görev almak isteyen kesimlerin de seçim koordinasyonuna dahil olabileceği çağrısıyla sona erdi. 

Önceki İçerikMaoist Komünist Partisi’nden 24 Nisan açıklaması
Sonraki İçerikAkdeniz’de gemi battı: 700 göçmen kayıp