İşçi Katliamlarını Durdurmanın Yolu Örgütlü Mücadelededir

Yeni Demokratik Sendikal Birlik (YDSB)  Manisa’da gerçekleşen işçi katliamına dair yaptığı açıklama ile işçi katliamlarını protesto ederek, örgütlü mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı

HABER MERKEZİ (09.07.2015) Her gününe bir işçi katliamı düşen ülkemizde, bu sefer patronların kar hırsı uğruna 13’ü kadın olmak üzere 15 tarım işçisi hayatını kaybetti. Manisa’da tarım işçiliği yaparak hayata tutunmaya çalışan işçiler, insan onuruna yakışmayan çalışma şartları ve patronların kar hırsları uğruna hayatlarını kaybettiler. Kamyon kasalarına tıka basa doldurulan işçiler, günde 12-14 saat çalıştırılmak için yollarının kötü olduğu güzergahlarda aşırı hızlarla taşınmış ve süt tankeriyle yaşanan “kaza” sonucu hayatlarını yitirmişlerdir.
Zenginlerin daha lüks yaşamaları için, işçiler daha ucuza daha fazla saatlerle çalıştırılmaktadırlar. Daha fazla kâr uğruna patronlar için yaşamlarının hiçbir değeri olmayan yoksullar, hakları için başlarını kaldırdıklarında ise karşılarında patronların devletinin faşist polisini bulmaktalar. Açıktır ki ülkemizde yeni dolar milyarderleri yaratan sömürü düzeni işçi katliamlarının tek sorumlusudur ve bu düzeni değiştirmenin biricik yolu işçi sınıfının devrimci mücadelesidir.
AKP hükümeti döneminde iyice pervasızlaşan patronlar ve onların devleti, güvencesiz çalışmayı işçilere dayatmaktadır. İşçilerin son dönemlerde daha çok artan mücadelesi karşısında acizleşen ve gerçek yüzünü gösteren devlet, kolluk kuvvetlerini işçilerin üzerlerine salmakta ve işçilere saldırmaktadır. Direnişler gösteriyor ki işçi-emekçi düşmanlarına geri adım attıracak tek çare işçi sınıfının örgütlü gücü ve baş eğmez direnişleridir.
Her gün yaşamlarımıza mal olan sömürü düzenin tek alternatifi varsa; o da işçi sınıfı başta olmak üzere bütün emek alanlarının birleşik örgütlü bir mücadele vermesidir. Tek tek mücadeleler ile tüm emekçilerin taleplerinin karşılanamayacağı açıktır. Bu nedenle mücadelelerin ortaklaştırılması emekçiler için ertelenemez bir görevdir. İşçi katliamları üzerine her gün açıklama yapmak istemiyorsak işçi sınıfı ve emekçilerin birliğini sağlamanın ve mücadeleyi ortaklaştırmanın vakti çoktan gelmiştir. Bu konuda devrimci sınıf örgütlenmeleri başta olmak üzere sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları vb. toplumsal örgütlenmelerin pratik alanda bir güç birliği oluşturulması, patronlar ve onların düzeni karşısında bizleri daha güçlü kılacaktır.

Tarım işçilerinin örgütlenmesi zorunludur

Son katliam bir kez daha tarım işçilerinin örgütlenme sorunları üzerine ciddi çalışmaların yapılması zorunluluğunu önümüze koymaktadır. Tarım işçileri bilindiği üzere mevsimlik çalışmakta, çalıştıkları süre içinde çalıştıkları bölgelerde saldırıya uğramaktan, sağlıksız barınma koşullarının kendilerine dayatılmasına; aşırı sıcak altında uzun süre çalıştırılmaktan, çalışmak zorunda bırakılan çocukların okullarından kopmalarına, güvencesiz keyfi çalıştırılmaya kadar birçok sorun yaşamaktadırlar. Hemen hepsi aracılar ile iş bulan mevsimlik tarım işçileri güvencesiz ve insan onuruna yakışır olmayan şartlarda çalıştırılıyorlar. Bu nedenle ki çoğu zaman canlarına mal olan ve en ağır şartlarda çalıştırılmak zorunda bırakılan tarım işçilerinin örgütlenmesi için bu yönlü çalışmaların ertelenmeden örülmesi gerekiyor. Elbette tepeden inmeci bir anlayıştan bahsetmiyoruz. Bizzat tarım işçilerinin öznesi olacağı çalışmaları örmenin yöntemlerini tartışmalı. Kendi yaşamları hakkında söz sahibi olabilmelerinin, kendi çalışma koşullarını belirleyebilmelerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için nitelikli devrimci bir örgütlenme tarım işçileri için önemli bir yerde duruyor. Tarım işçilerinin birleşik kendi öz örgütlenmelerini oluşturmaları, işçilere ve sınıf mücadelesine önemli kazanımlar sağlayacaktır. 

YDSB’li bütün emekçilerin bulundukları yerellerde tarım işçileri ile sürekli iletişim halinde olmaları gerekiyor. İşçilerin örgütlenme sürecine katkıda bulunmak, örgütlenmelerinin önündeki engellerin aşılmasında birlikte mücadele etmek, bilinç bulanıklıklarını gidermek sınıf devrimcilerinin asli görevidir.
Örgütlenme çalışmalarında yoğunlaşalım, sınıf çalışmasını temel çalışma yöntemi olarak belirleyelim, görevlerimize ciddiyetle sarılalım.

Yeni Demokratik Sendikal Birlik

Önceki İçerikKobanê zaferini IŞİD eliyle kana boğmak isteyenler kim(ler)dir
Sonraki İçerikDHF’li tutsaklara yönelik saldırılar protesto edildi