MKP tutsakları: ”TTE saldırısını devrimci direnişle parçalayacağız”

Tüm hapishanelerde bulunan MKP dava tutsakları olarak Tek Tip Elbise saldırısına karşı tereddütsüz olarak direneceğimizi ve her türlü devrimci mücadele ve araçlarını devreye koyarak TTE saldırısını devrimci direniş ve kararlılıkla parçalayacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Dersim dağlarında Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde devrim ve komünizm bayrağını yükselterek ölümsüzleşen yoldaşlarımızla aynı stratejik hedefe kilitlenmenin coşkusuyla ve umuduyla hapishaneleri devrimin birer kızıl mevzisine dönüştürmeye devam edeceğiz

HABER MERKEZİ(20.09.2017)- Tek Tip Elbise saldırısına karşı tüm hapishanelerde bulunan MKP dava tutsakları bir açıklama yayınladı. ‘’ TTE saldırısnı devrimci direnişle parçalayacağız’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

’TC’’ devletinin halklara yönelik kapsamlı imha ve bastırma saldırısı tüm vahşiliği ile sürmektedir.  Doğaya, insana, emeğe yani güzel olan her şeye düşmanlık temelinde kendini zor üzerinden var ederek bugünlere kadar gelen ve gerici faşist siyasal iktidarının bekası için geleneksel tarihsel gerici kodlarını daha barbarca güncelleyerek halklara savaş açan faşist ‘’TC’’ devleti ve temsilcisi Erdoğan/AKP iktidarı içerde ve dışarıda uyguladığı yayılmacı, gerici ve savaş kışkırtıcısı gibi  gerici politikalarla gittikçe teşhir ve tecrit olmuş durumdadır. Bu kadar pervasız ve saldırganlaşmasının temel nedenlerinden biri de budur. Öte yandan yolsuzluk, hırsızlık, çetecilik, cinsiyetçilik ve bir bütün gerici politikalarıyla tamamen çürümüş ve kokuşmuş bir cesede dönüşen Erdoğan/AKP iktidarının ürettiği tek gerçek şey pislikten başka bir şey değildir.

Mevcut gerici faşist iktidarın halklara yönelik topyekün savaş ve saldırganlık politikasının birincil hedeflerinden birini de tartışmasız olarak hapishaneler oluşturmaktadır. Tarihten günümüze sınıflar mücadelesinin en diri ve dinamik kesimini oluşturan hapishaneler sınıf mücadelesinin keskin yaşandığı alanlardan biridir aynı zamanda. Öncesi bir yana ülkemiz hapishaneler tarihinin yakın dönemine kabaca bir göz attığımızda dahi bu gerçekliği rahatça görebiliriz. 82, 84, 96 ve 2000 şanlı ölüm orucu direnişleri başta olmak üzere hapishanelerde yaşanan onlarca vahşi katliam ve tarihi direniş ve çarpışmada yüzlerce devrimci ve komünist tutsak ölümsüzleşmiştir. Faşist iktidarların tarihten günümüze hapishanelerdeki devrimci ve komünist tutsakları stratejik olarak teslim alma saldırıları her defasında devrimci direnişle ve ödenen ağır bedellerle boşa çıkarılmıştır. Bu stratejik saldırı girişimlerinden biri de Tek Tip Elbise saldırısıdır.

12 Eylül askeri faşist cuntası sonrasında devrimci ve komünist tutsaklara dayatılan TTE saldırısı o zaman nasıl ki direnişle boşa çıkarıldıysa bugünde aynı devrimci direniş ve kararlılıkla boşa çıkarılacaktır. Hapishanelerde tarihten günümüze devrimci direniş ve teslim olmama geleneğini kanlarıyla ve canlarıyla bizlere miras olarak bırakan yoldaşlarımızın ve siper yoldaşlarımızın mirasını kuşanarak devrimci direniş geleneğini sürdürmeye devam edeceğiz.

Tüm hapishanelerde bulunan MKP dava tutsakları olarak Tek Tip Elbise saldırısına karşı tereddütsüz olarak direneceğimizi ve her türlü devrimci mücadele ve araçlarını devreye koyarak TTE saldırısını devrimci direniş ve kararlılıkla parçalayacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Dersim dağlarında Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde devrim ve komünizm bayrağını yükselterek ölümsüzleşen yoldaşlarımızla aynı stratejik hedefe kilitlenmenin coşkusuyla ve umuduyla hapishaneleri devrimin birer kızıl mevzisine dönüştürmeye devam edeceğiz’’

Tüm hapishanelerde bulunan MKP dava tutsakları

Önceki İçerikKürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı Meşrudur
Sonraki İçerikDevrimin direngen annesi Güzel Anayı kaybettik