MKP’den Gezi yıldönümü açıklaması

Maoist Komünist Partisi Haziran Ayaklanması’nın birinci yıldönümü vesilesiyleDersleri Birikerek Bayraklaşan  Haziran Ayaklanmasının Devrimci İsyanını Sosyalist Halk Savaşıyla İktidara Taşıyalım!” başlığıyla bir açıklama yayınladı

HABER MERKEZİ (01.06.2014)- Maoist Komünist Partisi (MKP)’nin elimize e-mail yoluyla ulaşan açıklamasını paylaşıyoruz:

“Dünya ve Türkiye- Kuzey Kürdistan Proletaryası ve Halk Kitlelerine!

Gezi Parkı- Taksim Direnişiyle başlayıp Türkiye- Kuzey Kürdistan’ ın 81 ilinin 80’ ine ulaşarak ülke geneline ve oradan da Avrupa ve dünyanın birçok bölge ve alanına yayılan çeşitli sınıf ve tabakalardan halk kitlelerinin Haziran Ayaklanması, sosyalist ve komünistlerin en temel değerleri ve özelliklerinin doğrulanarak somut ve güncellenip yeniden halk kitlelerinde hayat bulduğunun en açık göstergesidir. Bu yönüyle yakın süreçte gerçekleştirilen Parti 3. Kongre irademiz, bizzat kararlarıyla da örtüşen kongremizi Haziran Ayaklanmasına atfederek taçlandırmıştır. Gezi- Haziran Ayaklanması, kendiliğinden gelen kitle eylemlerinin son derece öğretici dersler içererek daha da bayraklaşan Komün ve Sovyetler cüretiyle ilerletilmesinin ifadesi olarak 1. yıldönümüne girmiş bulunuyor. Ancak emperyalizme yarı- sömürge temelinde bağımlı tekelci komprador burjuva faşist Türk devleti, Elif Çermik’ in dünkü ölümüyle katletmeye devam ediyor.   

Günümüz dünyası ve içerisinde özel bir yer tutan Türkiye- Kuzey Kürdistan’ da ‘’yaşama müdahale’’ konusunda toplumda büyük bir reaksiyon ve tepki gelişmiştir. Bütünlüklü objektif koşullar devrimci zemin için güçlü olanaklar sunarken Gezi Parkı- Taksim ile başlayıp dalga dalga yayılan Haziran Ayaklanması böylesi şartlarda gelişmiş ve devrimci durumu ilerleterek toplumda önemli bir bilinç sıçraması yaratmıştır. Her şeyden önce sosyalizm ve komünizmin dünya halkları ve ezilen ulusları için gelecek ve kazanacağına güçlü, güncel ve somut bir kanıttır. Emperyalist kapitalist küresel hegemonyanın insanı, doğayı ve yaşamı metalaştıran her türlü manipülasyonuna karşı Gezi Parkı- Haziran Ayaklanması ile özgür yaşam haykırışıdır. Uzlaşmacı tasfiyeci reformizme karşı radikal devrimci militan çizgi de ısrardır. Temsili parlamenter- bürokratik gerici burjuva devletin her biçimine karşı, söz- yetki ve kararın doğrudan proletarya ve emekçilerin olduğu ekolojiye saygılı, cinsiyetçi- ataerkil- cinsel yönelimleri ötekileştirici tekçi ve her türlü gericiliğe karşı Seküler- Komünal bir yaşam ve toplum temelinde örgütlenme anlayışı ve ısrar pratiğidir. Resmi her bir millet, dil, inanç, tarih ve düşünce imtiyazı ve tekeline karşı tam hak eşitliği temelinde kardeşçe bir arada yaşama güncelliğidir. ‘’Bu daha başlangıç mücadeleye devam’’ diyerek daha iyi ve özgür bir yaşam çağrısıdır. ’Dayan Lice Taksim seninle, her yer Taksim her yer Lice’’ şiarıyla kardeşleşme ve mücadelede ortaklaşma yönelimidir.  

 Partimiz Maoist Komünist Partisi; 1968 Gençlik Hareketi, 15- 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve onu da aşarak komünistlerin öğrenmesine çok önemli somut ve güncel veriler sunan Gezi Parkı- Taksim ile başlayarak gelişen Haziran Ayaklanması’nın devrimci miraslarına komünist bilinçle sahip çıktığını ve ilerletme sorumluluğunu ilan eder. Haziran Ayaklanması şehitlerini saygıyla anarken sınıf mücadelesini yükselterek anılarını yaşatacağız.

 Maoist komünistler, reform uğruna her türlü mücadelenin içerisinde yer alıp onları savunurken asgari programımız Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine hizmet etme temelinde ele alır ve değerlendirirler. Bu bilinçle Soma özgülünde yaşanan bütün işçi ve işsiz, emekçi, yurtsever ve devrimci katliamlarına, kentsel dönüşüm adı altında tüm sömürü ve yıkım politikalarına, emperyalist işgal ve talanlara, Kürdistan’ da devam eden bütün karakol ve kalekollara, hendeklere ve örülen tüm duvarlara, polis- asker vb devletin her türlü şiddetine, faşizme, kısacası emperyalizme, komprador tekelci kapitalizme ve her türlü gericiliğe karşı Taksim başta olmak üzere Türkiye- Kuzey Kürdistan’ ın bütün önemli meydanlarına, parklarına, sokaklarına, ortak kullanım alanlarına çıkarak isyan edelim, birleşerek örgütlü mücadeleyi yükseltelim.  Bütün düzeniçi ihtimallere ve Türk hakim sınıf ve kliklerine karşı bağımsız birleşik devrimci mücadele bayrağıyla politik iktidarı fethetmek için Sosyalist Halk Savaşı Stratejisini her alanda güçlendirelim.   

                                                              Maoist Komünist Partisi

                                               Merkez Komitesi- Siyasi Büro 

                                                                               31 Mayıs 2014”

Önceki İçerikAnkara’da sert çatışma – Yenilendi
Sonraki İçerikİzmir’de 73 gözaltı