OHAL kararı İktidar Darbesinin ‘’Hukuki’’ Zemine Oturtulmasıdır!

OHAL’i başta Kürt ulusu ve sosyalist, devrimci güçler olmak üzere tüm emekçi kesimler iyi bilmektedir. OHAL’in getireceği koyu faşist ve keyfiyetçi uygulamalar emekçi halklarımıza daha fazla kan ve gözyaşından başka bir şey olmayacaktır. Zaten her türden baskı ve katliamlar gerçekleştiren Erdoğan/AKP iktidarı, OHAL uygulamasıyla baskı ve katliamlarını en korkunç boyuta çıkaracaktır ki, bütün bu faşist süreci meclisin OHAL kararıyla meşrulaştırması en tehlikeli boyuttur. Kürt ulusuna karşı yürütülen haksız savaş daha pervasızlaşacağı gibi, ülke emekçi halkları pervasız baskı diktası altında sindirilerek ezilecek, tüm demokratik hak ve kırıntılar ortamı OHAL ile rafa kaldırılarak koyu açık bir faşizm hüküm sürecektir…

HABER MERKEZİ (25.07.2016)-‘’Paralel devlet’’ yapılanması olarak tanımlanan ve mevcut iktidarla ortak geçmişi olan faşist çetenin askeri darbe girişimi bir keç saat içinde bastırıldı. Bunda darbenin önceden istihbar edilerek öğrenilip darbenin planlanın dışında başlatılması belirleyici oldu…

Darbe bastırılmasına, unsurlarından bazılarının öldürülmesine ve geri kalanlarının fazlasını kapsayacak biçimde tutuklanmasına, görevlerden uzaklaştırılmasına, okulları ve işletmelerinin kapatılıp binalarına el konulmasına, soruşturma ve görevden almalar çok daha geniş yelpazede gerçekleştirilmesine rağmen darbe tehdidinin devam ettiği şeklindeki özü yapay olan gerekçelerle karşı-darbe ya da iktidarın sivil-siyasi darbesi devreye sokulup bu sivil darbe hukuku yasallaştırılmaktadır. Tutuklamalardan bilumum tasfiye hareketine kadar İşleyen süreç ve elbette mecliste onaylanarak çıkarılan Olağanüstü Hal bunu kanıtlamakta ve/veya bunun ürünü olarak anlam kazanmaktadır.

Olağan Üstü Hal kararı ve uygulaması Erdoğan iktidarının faşist uygulamalarını kılıflayarak hukuksal zemine oturtulmasına hizmet etmektedir. Erdoğan iktidarı darbe vesilesiyle başlattığı tasfiye hareketini, mevcuttaki genişliğiyle de ortada olduğu gibi, tüm muhalif ve alternatif güçleri tasfiye etme hedefiyle sürdürüp geliştirecektir. Esas hedef ve amaç iktidar karşıtı tüm güçlerin ‘’OHAL’’ hukukuna dayalı faşist baskı süreciyle tasfiye edip iktidarını sağlamlaştırmaktır.

OHAL’i başta Kürt ulusu ve sosyalist, devrimci güçler olmak üzere tüm emekçi kesimler iyi bilmektedir. OHAL’in getireceği koyu faşist ve keyfiyetçi uygulamalar emekçi halklarımıza daha fazla kan ve gözyaşından başka bir şey olmayacaktır. Zaten her türden baskı ve katliamlar gerçekleştiren Erdoğan/AKP iktidarı, OHAL uygulamasıyla baskı ve katliamlarını en korkunç boyuta çıkaracaktır ki, bütün bu faşist süreci meclisin OHAL kararıyla meşrulaştırması en tehlikeli boyuttur. Kürt ulusuna karşı yürütülen haksız savaş daha pervasızlaşacağı gibi, ülke emekçi halkları pervasız baskı diktası altında sindirilerek ezilecek, tüm demokratik hak ve kırıntılar ortamı OHAL ile rafa kaldırılarak koyu açık bir faşizm hüküm sürecektir…

Öncelikle ‘’paralel yapıya’’ yönelinmesi ve dolayısıyla diğer muhalef kesimlerin şimdi yedekte tutulma amacıyla nispeten tasfiyenin birinci hedefi haline getirilmemesi yanıltıcı olmamalıdır. Devlet mekanizmasının içine düştüğü zayıflık ve gevşeklik Erdoğan’ın tedrici hareket etmesinin ve geçici de olsa hedeflerini dar tutmasının başka bir nedenidir. Erdoğan iktidarı ve devlet tam bir deprem içindedir ve bu deprem kuşağı Erdoğan’ın kotrollü hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, orta vadede Erdoğan iktidarının faşist diktası tüm muhalifleri, sosyalist ve devrimcileri, geniş halk kitlelerinin demokratik mücadelesini bastırıp ezmekten geri durmayacaktır.

Bu bilinç ve gerçekten hareketle, bütün niteliği ve sonuçlarıyla OHAL’e karşı mücadele etmek zorunludur. Bu mücadele Erdoğan sultasına karşı mücadeleden bağımsız değildir, bağımsız ele alınmamalıdır, değildir de… Devlet neredeyse tarihinin en zayıf ve sorunlu dönemini yaşamaktadır. İçinden geçtiği bu süreç, faşist hakim sınıflara ve iktidarlarına karşı devrimci savaşın geliştirilmesi için en uygun koşulları barındırmaktadır. Erdoğan iktidarı belli bir moral ve prestij kazansa da, özünde en zayıf ve kritik süreçlerini yaşamaktadır. Komünist ve Devrimci hareketin daha etkin bir gayretle devrimci mücadeleyi yükseltmesi sürecin hayati sorunudur…

Önceki İçerik“Darbecilik”, diktatörlük ve tüm gericilikler devrimci savaşla yıkılacaktır!
Sonraki İçerikTeşebbüste kalan darbe ve sonuçları üzerine kısa bir kritik