Sarıgazi’de 17’ler anması

17 Haziran 2015 tarihinde Dersim/Mercanlarda ölümsüzleşen 17 kızıl karanfil katledilişlerinin 11.Yılında Sarıgazi’de anıldı

 İSTANBUL (18.06.2016)-2005 yılında Dersim’in Mercan dağlarında ölümsüzleşen 17’ler İstanbul Sarıgazi’de yapılan bir anma ile anıldılar. Cemal çakmak’ın mezarı başına yapılan anma bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından YDAB adına bir açıklama okundu. Okunan açıklamada

 “Sosyalizm uğrunda tarlalarda, barikatlarda, fabrikalarda, kırlarda direnen onca can onca yürekle birlikte örgütlenerek özelde ülkede genelde ise dünyada sosyalizmi güçlendirip geliştirerek, 17 lerin şanlı kavgasını alanlarda büyütmek  ve gidenlerin düşlerini gerçek kılmak kalanların borcudur.17′ler, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da sınıf bilinçli proletarya ve çeşitli milliyetlerden halkların sosyalizm ve komünizm mücadelesinin baş eğmez önderleri olarak kanlarıyla yazılan tarihimizde önemli yerlerini almıştır. Bu temelde resmi her bir millet, dil, inanç, tarih, bayrak, devlet, felsefe, çizgi, politika, düşünce imtiyazına ve zorla dayatılan bütün tekçiliklere karşı söz-yetki-kararın doğrudan proletarya ve emekçilerde olduğu sosyalist kamu mülkiyeti temelinde yürüyen ekolojiye saygılı ve cinsiyetçi ataerkil- cinsel yönelimleri ötekileştirici her türlü gericiliğe karşı seküler-komünal bir toplum ve yaşam için mücadele eden 17’ler yönelimi rehberimizdir.

11. ölümsüzlük yıldönümünde 17’leri anarken, onların fikirlerini, yaşamlarını, mücadele pratiklerini bilince çıkartarak kendimize rehber edinmeli ve başta kendi taraftar kitlemiz olmak üzere, geniş emekçi kitlelere bu komünist mirası taşıyarak, yeni Caferler, Aydınlar, Bernalar yaratmalıyız. Aksi her yaklaşım ve pratik adı ne olursa olsun kuru slogancılıktan öteye geçmez.

Nasıl ki Cafer yoldaş “ zafere mahkûm olanlar bedel ödemekten çekinmez diye haykırıyorsa”ve Ökkeş yoldaş “benimle 100 metre koşacak olan yoldaşla ben 100 metre koşarım, 200 metre koşacak olan insanla 200 metre koşarım ama gönül ister ki herkesle maraton koşayım” ve Ökkeş yoldaş Mercanlarda yoldaşları ile birlikte maratonu en güzel şekilde tamamlamıştır.

Bugün içinden geçmekte olduğumuz tarihsel süreçte her zamankinden daha fazla 17’lerin kan kızıl bir deryada bizlere miras olarak bıraktıkları komünizmi kazanma stratejik çağrısına kulak vermeliyiz. Onların her türlü tasfiyecilik ve reformizme meydan okuyup devrim ve komünizmi merkeze koyarak kanlarıyla kızıllaştırdıkları enternasyonal proletaryanın ülkemizdeki temsilcisi Proleter Öncü’nün kızıl bayrağı altında daha fazla kenetlenelim. Gün yeniden ve daha ileri bir düzeyde bir kez daha bizlere Caferleşmeyi, Aydınlaşmayı, Okanlaşmayı, Bernalaşmayı… yani 17’lerleşmeyi dayatmaktadır.

Ve bizler buradan sizlere sözümüz olsun dalgalandırdığınız şanlı kızıl bayrak şanınıza yakışır bir şekilde dalgalanacaktır.” Denildi. Anma atılan sloganlarla sonlandırıldı. 

 

Önceki İçerik17’ler…
Sonraki İçerikPolisten sonra askerde sınırsız öldürme hakkına kavuşacak