Tüm Haberler

MKP: Partimizin iki mücadele neferi Kamil ve Mehmet yoldaşlar ölümsüzleşti!

16 Mayıs'ta Elazığ 2. Nolu F Tipi Hapishanesi'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Kamil Turanlıoğlu (Ferhat) ve 20 Mayıs'ta Fransa'da yaşamını yitiren Mehmet Özhan'a (Dursun dayı) ilişkin açıklama yapan MKP, "18 Mayıs meşalesinin yol gösterici ışığını...

TKP-ML ve MKP’den Kaypakkaya anması: “Kaypakkaya savaş irademizdir!” 

50. ölümsüzlük yıldönümünde komünist önder İbrahim Kaypakkaya savaş irademiz, sınıf mücadelesinde zafer kararlılığımızdır” şiarı ile TKP-ML ve MKP tarafından Ortadoğu topraklarında bir etkinlik gerçekleştirildi. Arapça ve Kürtçe dillerinde gerçekleşen anma etkinliği “Kürt, Arap, Süryani,...

MKP, TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği’nin Kuruluş Kongresi’ni selamladı

Maoist Komünist Parti (MKP), TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği Kuruluş Kongresi’ni selamladı. “Selam Olsun TKP-ML / KKB’nin Kuruluş Kongresine” başlığını taşıyan açıklama şöyle; Dünyada ve ülkemizde kadın kazanımlarına karşı sistematik saldırı furyasının geliştirildiği, kadına yönelik cinsel, fiziksel,...

Seçimler, Olasılıklar ve Devrimci Karşı Koyuş

2002 yılından 2023 yılına kadar iktidarını sürdürmeyi başaran AKP iktidarı bir dizi komplonun ve aynı zamanda bir dizi politik manevranın ve buna binaen zor aygıtları ve ideolojik aygıtlarıyla iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Fakat 2015...

Burjuva Seçimler Süreci ve Burjuva Kliklerin Destursuz “Çözüm” Projeleri Üzerine!

Lenin, komünistlerin mücadele biçimleri ve araçlarını, belirli kalıplara sığdırmaya çalışan anlayışlara karşı şunu söyler. “Marksistler, bırakalım ebedi olarak, geçici olarak dahi herhangi bir mücadele biçimini ret etmezler. Bütün mücadele biçimlerini, ihtilal yoluna bağlı kılarlar”...

Halkın Günlüğü 29. sayı çıktı!

Halkın Günlüğü 29’uncu sayısı “Mayıs’ın Kızıllığı, Birleşik Mücadeleye Davettir!” manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal gelişmelerin ele alındığı Halkın Günlüğü’nün 29’uncu sayısında yer alan konu başlıkları şöyle; 1. Burjuva Seçimler Süreci ve...

Emperyalist Saldırganlık ve Kadının Savaş İmgesine Dönüştürülmesi Sorunu

Emperyalistler işgal saldırılarını haklı çıkartmak için çok çeşitli nedenler uydurmayı ve bu nedenler etrafında meşruluk kazanmayı hiçbir zaman ihmal etmediler. Nedenler ve onları bu saldırılara iten sonuçlar olmasa aslında hiçte savaş isteyen bir yapıları...

24 Nisan 72, Komünist Mücadelenin Bu Topraklarda Yükselen Lekesiz Bayrağıdır

Dünyadaki devrimci mayalanma sürecinin, kapitalizmin gelişme döneminde yaşanan işçi mücadeleleri ve köylü savaşlarının tecrübeleriyle yoğurulup işçi sınıfı iktidarının teorisi temelinde biçimlenen komünist kuramın 1848’de Komünist Manifesto’nun ilanıyla başlayıp, 1871 Paris Komünü deneyimiyle sağlanan işçi...

MKP: Ka Laan ve Ka Bagong-Tao yoldaşlar dünya emekçi halklarının yüreğinde yaşamaya devam edecek

Maoist Komünist Parti (MKP) Enternasyonal İlişkiler Komitesi, Filipinler Komünist Partisi (FKP), Yürütme Kurulu Başkanı Ka Laan (Benito Tiamzon) ve Genel Sekreter Ka Bagong-Tao’nun 8 yoldaşı ile birlikte katledilmesine ilişkin açıklama yaptı. “Filipinler Komünist Partisi’ne” başlığını...

Bilimsel Tecrübeye Dayanan Devrimci Pratik Azimli Mücadelenin Dinamosudur!

Tecrübe genellikle yaşlılar ile gençler arası bir sorun olarak ele alınır. Bu işin esası olsa da bir boyutudur. Tecrübenin konu edilmesi gereken ikinci boyutu ise, dağılmış, kopmuş, ayrı düşmüş, edilgen kalmış ama bir biçimiyle...

MKP: Partimizin 51. Mücadele Yılını Komünist Coşkuyla Selamlıyoruz!

Maoist Komünist Parti (MKP), Merkez Komite/Siyasi Büro kuruluşlarının 51. yılı vesilesiyle açıklama yaptı. Açıklamada, “Partimiz, bundan tam 51 yıl önce 24 Nisan 1972 günü Kaypakkaya yoldaş ve Onun tayin edici kurucu önderliği altında birleşen...

Kapitalist-Emperyalist Sistemin Talan Politikaları ve Geri Bıraktırılmış Ülke Sorunları- 2

Bir önceki sayımızda konuya ilişkin olarak kapitalist-emperyalist sistemin krizler gibi, daralma veya genişleme gibi somut durumlarda sistemin çıkarları ve sürdürülebilirliği için farklı farklı “çözüm” yolları aradığı ve bunları hayata geçirdiği gerçeğinin altını çizmiştik. Geçen...

Depremin Sistemle, Sistemin İnsanla İlişkisi!

İçinden geçtiğimiz süreç, felakete dönüşen deprem ve gerici iktidar dalaşıyla seyreden burjuva seçimler olmak üzere iki ana olguda keskinleşen dinamik zemin üzerinde biçimlenmektedir. Siyasi sorumluluktan muaf olmak kaydıyla salt deprem objektif bir durum iken,...

Dersim Belediyesi Emekçilere Demokratik Haklar Yolunda İlerliyor!

Dersim’de kapitalist sömürü düzeni, yönetim biçimi ve anlayışına karşı, sosyalist toplum düzeni ve devrimci sınıf anlayışından beslenen halkçı-demokratik yerel yönetim anlayışı temelinde bir belediye vuku buldu. Bu belediye, demokratik-devrimci-halkçı yerel yönetim anlayışına ve uygulamalarına...

Sarsılan İktidar ve Kırılgan Siyasetin Sallantısı

Siyasi sürecin tüm ekseni burjuva seçimlere oturmuş durumdadır. Bu sürece burjuva klikler arasındaki iktidar dalaşı renk verse de demokratik devrimci sınıf ve halk güçleri gelişmelere kayıtsız kalmayarak, siyasi şartları demokrasi ve devrim lehine çevirme...