Tüm Haberler

Halkın Günlüğü 34. sayı çıktı!

Halkın Günlüğü 34’üncü sayısı “İşgal ve İlhaklara Karşı Durmak, Emperyalizme Karşı Savaşmaktır!” manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal gelişmelerin ele alındığı Halkın Günlüğü’nün 32‘inci sayısında yer alan konu başlıkları şöyle; Emperyalist Çatışmaların...

Kazanmanın Temeli Halkçı Yerel Yönetim Anlayışının Aracı Geniş Demokratik İttifaklardır…

Komprador tekelci burjuva düzende özgür ve demokratik seçimlerden bahsetmek mümkün olmadığı gibi, seçmen iradesinin sandığa yansımasından da söz edilemez. Demokrasinin göstergesi olarak propaganda edilen seçimler, burjuvazinin demokrasi anlayışına denk nitelikte tam bir anti-demokratik süreç...

MKP: Turan Talay Yoldaş Ölümsüzdür!

İsviçre’de yaşayan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Kaypakkaya geleneğinin emekçilerinden Turan Talay’ın dün yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yapan Maoist Komünist Parti (MKP), “Turan yoldaş, Kaypakkaya’nın Komünist ideoloji-siyasi-örgütsel çizgi geleneğinin ortak değeri ve değerimizdir....

78 kuşağının sınıf bilinçli değerinden biri olan Turan Talay’ı kaybettik

Talay, 1975 yılında Kaypakkaya hareketinde örgütlendiğinde, Kazlıçeşme’de bir deri işçisiydi. Örgütlendiği tarihten 1980 darbesine kadar pek çok greve ve direnişe yaptığı önderlikle ön plana çıktı; defalarca gözaltına alındı, işkence gördü ve kısa süreli hapis yattı....

MKP: Ezilen Halkların ve Ulusların İşgal ve İlhaklara, Dayatılan Kölece Boyunduruğa İsyanı ve Direnişi...

İşgal saldırılarına ve Filistin direnişine dair açıklama yapan MKP Merkez Komite-Siyasi Büro, “Faşist “TC” devleti ve siyonist İsrail devleti ise ezilen halkların düşmanı nitelikleriyle her alanda mücadele edilmesi, savaşılması ve yıkılması gereken gerici devletlerdir....

Tekçi İktidarın Tasfiye-İstifa Denklemi ve Sonuçları ile Soylu Çetesinin Anlattıkları!

Tekçi paradigmaya dayalı “T.C.” egemenler sistemini, tüm hakimiyet kurumları ve anlayışının çağrıştırdığı kavramlardan daha boyutlu ve burjuva siyasetin doğasını bir arada ele almak gerekir. Burjuva siyaset sahasında, iktidar veya muhalefet rolü ile öne çıkan...

CHP Değişimle Meşgulken Erdoğan Sultası ‘‘İslam Cumhuriyeti” İlanına Doğru Yol Almaktadır!

CHP ne tarih bilincine sahip olabilir ne de toplumsal sorumluluk bilincine sahip olabilir. O, ‘‘Markette bir köşeye sahip olmaktansa, köşede bir markete sahip olmak yeğdir” mealindeki sözün birinci kısmına aday olma tavrından ileri geçememektedir....

Halkın Günlüğü 33. sayısı çıktı

Halkın Günlüğü 33’üncü sayısı “Devrimci, Halkçı Yerel Yönetimleri Çoğaltacağız, Birlikte Kazanacak Birlikte Yöneteceğiz!” manşetiyle çıktı. Dünya, Ortadoğu ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündemde olan güncel-siyasal gelişmelerin ele alındığı Halkın Günlüğü’nün 33’üncü sayısında yer alan konu başlıkları şöyle; CHP...

Sağcılık Tehdit Solculuk Tehlikedir!…

Sağcılık temel bir eleştiri konusu olarak komünist ve devrimci hareketin gündeminden çıkmaz, sürekli olarak onu meşgul eder. Bu eleştiri ya da tartışmanın sonu gelmez; mücadeleye paralel olarak aktüel kalır. Bazen yerli-yerinde bir eleştiri olarak...

Gerçeğin Reddi, Yenilgiyi Büyütür!

Bazı konulara tekrardan ve tekrardan dönmek, arayışı sistemleştirmek geleceğe uzanmanın duraklarından biridir. Geriye dönecek olursak, devrimci, komünist hareket, yığınlarca sorunla baş başadır. Geleceğe uzanabilecek sistemli programatik ve tutarlı fikirlerin toplandığı bir mecra olmasına karşın...

Mesele Devrim İse, Suçlanmanın Her Türünü ve Gürültülü Yuhalanmaların Hepsini Göğüslemeliyiz!

Merkezi plan ve ana doğrultuya tabi olup şartlara uygun biçimlenen belli mücadele ve örgütlenme çalışmalarının merkeze koyularak dar münakaşalar yürütmek veya kimi pratik siyaset ve faaliyet biçimlerinin ve hatta kullanılan sözlerin dahi altı eşilerek...

Peru ve Dünya İşçi Sınıfının Sadık Yoldaşı; Başkan Gonzalo

Peru halkı, Peru Komünist Partisi ve dünya komünist hareketinin hafızasındaki özel anlamıyla “Başkan Gonzalo” Marksizm Leninizm-Maoizm ideolojisine dayanarak halk savaşı stratejisini Peru Devrimi’nin ilerleyişine yaratıcı bir şekilde uygulayarak 8 yıl gibi kısa bir sürede...

Akbelen’den Cudi’ye Talan ve Yangınların İçinde Ekolojik Mücadele Mevziini İnşa Etmek!

 Neoliberal dünya düzeni kâr odaklı olup yağmaya ve sömürüye dayalı işleyiş mekanizmasının gereği olarak yıkıcı ve tahripkârdır. İnsan sömürüsüyle sınırlı olmayıp, doğanın bütün bileşenlerini kullanılması gereken bir meta olarak görür. Geçtiğimiz günlerde LİMAK ve...

“TC” Egemenler Sisteminin Sermayeye Yeni Rant Alanı Yaratan İktisadi Politikaları Üzerine!

“Medeniyet” paradigmasında ilerleyen, bunca “dış güçlerin oyunlarına” karşın, uluslararasında güçlü ekonomik hamlelerle “ileri ekonomik model” olarak lanse edilen “TC” ekonomisi, yapısal kriz sarmalında, S.O.S. veriyor. Sosyo-iktisadi yapısı gereği, çevrimsel olarak kriz sarmalında ilerleyen “TC”...

Burjuva Siyasal Sürecin Genel Bir Özeti ve Toplumsal İtirazların Dinamizmi Üzerine!

Günümüz koşullarında, esas itibarıyla uluslararası tekelleşme düzeyi ile emperyalist sermaye, sürmekte olan emperyalist hegemonya çatışmaları ekseninde, dünyadaki siyasal güç dengelerini, bölgesel otorite ve yönetim biçimlerini, emperyalist sermayenin özgün ihtiyaçlarına göre tayin edilen siyasal aktörler...